Creditinfo România este lider recunoscut în furnizarea produselor și serviciilor de management al riscului comercial. Suntem parte a grupului CREDITINFO, experti in implementarea si dezvoltarea de birouri de credit la nivel internaţional.

www.strongestinromania.ro – apartine S.C. CREDITINFO BUSINESS INFORMATION S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Strada Vulturilor nr. 98, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/20517/2005, cod unic de inregistrare fiscala 18193834.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CREDITINFO BUSINESS INFORMATION SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de a permite utilizatorilor accesul la produsele si serviciile furnizate de CREDITINFO BUSINESS INFORMATION SRL.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru accesul la informatiile suplimentare privind serviciile Creditinfo.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate reprezentantilor departamentului de vanzari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email: info@creditinforomania.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Va invitam sa ne contactati, ori de cate ori aveti o intrebare sau comentariu cu privire la politica de confidentialitate, ori dacă doriti sa va retrageti numele dintr-o lista de e-mail sau orice alt tip de lista de marketing sau aveti o nemultumire privind modul in care tratam informatiile personale.

Ne puteti gasi la info@creditinforomania.ro, sau la T. +40 314 370 963 sau ne puteti scrie la adresa de corespondenta: Strada Vulturilor, Nr. 98, Et. 8, Sector 3, Bucuresti.

Observaţie:

  • orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această posibilitate nu exista dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  • orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
  • Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).